Skip to main content

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard. Deze kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten daarom deze disclaimer.

Deze website is niet bedoeld, en zo dient zij ook niet te worden beschouwd, als juridisch advies van welke aard dan ook.

Hoewel RPO Automatisering de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is. Dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn. De informatie op deze website kan op elk moment door RPO Automatisering worden gewijzigd. Zij is echter niet verplicht om deze informatie actueel te houden.

Social media advies, social media uitbesteden, RPO Automatisering


Vervolg disclaimer RPO Automatisering

Is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie op deze website. Kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt. Eventuele verwijzingen (links) naar sites die niet door RPO Automatisering worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel zij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan RPO Automatisering niet instaan voor de inhoud. De kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuwsfeit, of site van een derde, impliceert niet dat RPO Automatisering de inhoud daarvan onderschrijft.


Het is toegestaan om de inhoud van de website te delen

Te distribueren en te verspreiden, mits er sprake is van naamsvermelding (van auteur), het werk niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en het werk niet wordt aangepast of bewerkt. In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de website te  delen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat RPO Automatisering daarvoor haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven. Dit is een onderdeel van de disclaimer.


Privacy statement

Zie onderaan iedere pagina onze volledige AVG proof privacy statement. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Jouw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. Ook wij houden ons strikt aan onze disclaimer.

Alle foto’s op deze website zijn zelf gemaakt door RPO Automatisering en alle teksten zijn zelf geschreven en rust auteursrecht op.

RPO Automatisering besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, als mede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op deze website als mede voor het gebruik van die informatie.